ABN AMRO

Geachte heer, mevrouw,

ABN AMRO heeft vandaag het eerste Duurzaamheidsrapport gepubliceerd. Een persbericht hierover is toegevoegd aan deze e-mail (als een PDF).

Het persbericht (met links naar het nieuwe Duurzaamheidsrapport) kunt u ook vinden op onze internet site:

Amsterdam, 09 2004

ABN AMRO presenteert Duurzaamheidsverslag 2003: 'Colour your world' ABN AMRO presenteert vandaag het Duurzaamheidsverslag 2003. In dit verslag worden voor het eerst de inspanningen van alle onderdelen van de bank op het gebied van duurzame ontwikkeling behandeld. Het thema van het verslag is 'Colour your world' omdat elk individu en elke organisatie de wereld inkleurt door het maken van keuzes, het nemen van beslissingen en het kiezen van een koers. Het is de ambitie van de bank om te streven naar volledige integratie van duurzame ontwikkeling in de werkomgeving en bedrijfsprocessen. ABN AMRO wil een vooraanstaande rol spelen met haar bijdrage aan duurzame ontwikkeling binnen de mogelijkheden die zij heeft, onder andere door transparant te zijn en door verantwoording af te leggen over de prestaties op dit gebied.

In het verslag erkent de bank een spilfunctie in de samenleving te vervullen als intermediair bij kapitaalstromen en de internationale handel. Rijkman Groenink, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Onze voornaamste bijdrage aan duurzame ontwikkeling betreft in de eerste plaats onze kernactiviteiten: het verlenen van maatschappelijk verantwoorde financiële diensten en het ontwikkelen en aanbieden van duurzame producten."

Bij het definiëren van de doelstellingen en de reikwijdte van de verslaggeving is de bank uitgegaan van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), vragenlijsten van instituten voor duurzaamheid en gesprekken met belanghebbenden. Het verslag bevat een groot aantal concrete voorbeelden en dilemma's waarmee de bank is geconfronteerd. Rijkman Groenink: "We pretenderen niet op elke vraag een antwoord te hebben en een antwoord van vandaag kan afwijken van dat van gisteren of dat van morgen. Netelige kwesties zullen we echter niet uit de weggaan en bovendien zullen wij steeds zoveel mogelijk openheid betrachten."

In 2004 en 2005 zal ABN AMRO duurzame ontwikkeling verder integreren in bedrijfsprocessen door het ontwikkelen van beleid voor gevoelige sectoren. Daarnaast worden meer bankproducten ontwikkeld waarbij milieu-, sociale en ethische aspecten een belangrijke rol spelen. Ook zal de bank de strategie voor duurzame ontwikkeling verder uitwerken en valideren door middel van dialogen met zowel interne als externe belanghebbenden. Tot slot zal ABN AMRO initiatieven en ondernemingen die gericht zijn op de ontwikkeling van schone-energietechnologie actief gaan ondersteunen.

ABN AMRO werd onlangs gekozen als leider in de sector Financiële Instellingen van de Dow Jones Sustainability STOXX index. Daarnaast is ABN AMRO door The Banker uitverkozen als "Corporate Social Responsibility Bank of the year 2004".

Lees het rapport:

Online: Engelse versie | Nederlandse versie
PDF:
Engelse versie |
Nederlandse versie Geef uw reactie (engelstalig formulier)

ABN AMRO Bank N.V.

Afdeling Persvoorlichting (HQ1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Tel. 020 628 89 00
Fax. 020 629 54 86

Please read our disclaimer and Privacy Statement. Copyright © 1998-2004 ABN AMRO Bank N.V.
All rights reserved.