CDA

CDA

15-09-04

'Iraakse Christenen vissen achter het net bij EU-hulp'

De Assyrische minderheid in Irak (10% v/d bevolking) dreigt door de aanpak van de verdeling van Europese hulp buiten de boot te vallen. Door deze hulp via traditionele structuren te verdelen is er voor de Assyrische minderheid, die voornamelijk christelijk is, nauwelijks zicht op gerichte hulp, aldus Albert Jan Maat, lid van het Europees Parlement en lid van de commissie mensenrechten en begrotingscontrole

Albert Jan Maat wil dat de Europese Commissie meer toezicht houdt op besteding van de hulpmiddelen, zodat ook minderheden aan bod komen. De Assyriërs, die tot de oudste bevolkingsgroepen van Irak behoren, zijn door het Arabiseringprogramma van Saddam Hoessein en Koerdische repressie al jarenlang achtergesteld. De EU dient als hoeder van democratie en mensenrechten een rol te spelen om dat onrecht in de toekomst te voorkomen. Maat verbaast zich erover dat in de nieuwe grondwet het Assyrisch niet als officiële taal is erkend, naast het Arabisch en Koerdisch.

Het is zaak voor de EU er op toe te zien dat in het maatschappelijke en politieke leven in Irak de Assyriërs niet verder worden gemarginaliseerd.