VVD15 sep 2004

Rapport Rekenkamer isolatieproject: geen verrassing voor VVD

Tweede-Kamerfractie

Het rapport van de Rekenkamer over de gang van zaken rond het isolatieproject Schiphol bevat niet veel nieuws. De liberalen betreuren het dat de kosten zo hoog zijn opgelopen. Gelukkig is het grootste deel van de bewoners wel tevreden, maar er zijn ook klachten.

VVD-woordvoerder Paul de Krom: ,,Vanaf het begin is het project niet goed in de steigers gezet. De 'wet van de bouwkeet' lijkt hier van toepassing te zijn geweest: 'tijdens het werk ontstaat meer werk'. De complexiteit werd onderschat, de aansturing door zowel Schiphol als het ministerie was onvoldoende en de gevolgen van beleidswijzigingen werden onvoldoende in kaart gebracht. Daardoor moesten de ramingen steeds worden bijgesteld en namen de kosten toe. Wij hebben al eerder onze ongerustheid over de gang van zaken uitgesproken.''

De Krom vervolgt: ,,Het rapport van de Algemene Rekenkamer is kritisch in zijn oordeel, maar het verrast mij niet. Het rapport bevat niets nieuws. Al in 1998 werd de eerste raming bijgesteld. In 2000 ging de verantwoordelijkheid van het project over van de sector naar de minister van Verkeer en Waterstaat, zonder dat de sector werd aangesproken op de grote vertraging die toen al was ontstaan. De uitvoering moest worden versneld waardoor de kosten stegen. De toenmalige minister meldde de kostenstijging ook in de Kamer. Dat werd nog eens bevestigd in antwoorden op vragen van de VVD-fractie begin 2003. De Kamer heeft sindsdien meerdere keren met de staatssecretaris overleg gehad over het project waaruit bleek dat het niet goed was gegaan. Het rapport bevestigt dat."

De VVD-fractie constateert dat de staatssecretaris op een rijdende trein is gesprongen met vierkante wielen. Het is goed dat zij zelf heeft verzocht om het onderzoek van de Rekenkamer en maatregelen heeft genomen om het project weer op de rails te krijgen. De Krom: ,,Maar voordat we verder gaan wil ik in ieder geval weten:


- of de zaak nu wél volledig onder controle is,


- of en welke afspraken er zijn gemaakt met de luchtvaartsector over kwijtschelding van kosten. De bedoeling was immers dat de vervuiler zou betalen


- of er grond is om teveel gemaakte kosten terug te halen bij aannemers en/of adviseurs,


- wat de gevolgen zijn voor de rest van het isolatieproject."

De Kamer overlegt op 5 oktober a.s. met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer.

15 september 2004