| Zoetermeer, 15 september 2004 |
Onderwijsbond CNV verheugd over standpunt minister medezeggenschap

Eén medezeggenschapsraad van ouders en onderwijspersoneel blijft bestaan. Daarnaast komt er een aparte raad voor het personeel als het over arbeidsvoorwaarden gaat. En betere faciliteiten. Dat zijn - l

tot vreugde van de Onderwijsbond CNV - de plannen van minister Van der Hoeven met de medezeggenschap in het primair onderwijs.

Maak een nieuwe wet medezeggenschap (WMS) voor het primair onderwijs adviseerde een groep van experts de minister van onderwijs half augustus. Kernpunten: gezamenlijke medezeggenschap voor ouders en personeel, zoals in de WMO. Eigen medezeggenschap voor personeel over arbeidsvoorwaarden. Betere faciliteiten.
Onderwijsminister Van der Hoeven heeft dit advies overgenomen. Tot vreugde van en met instemming van de Onderwijsbond CNV. Deze heeft altijd bepleit een brug te slaan tussen WMO en WOR (Wet op de Ondernemingsraden). Dat is nu gebeurd met het plan van de minister voor een WMS. Haar idee om het voortgezet onderwijs te laten kiezen tussen WMS en WOR wijst de Onderwijsbond CNV echter af.

De ouders mogen bovendien meespreken over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. De minister wil dat ouders en personeel invloed kunnen blijven uitoefenen op het beleid en het onderwijsproces. Heldere informatievoorziening en verantwoording afleggen horen daar volgens de minister bij. Dit alles moet leiden tot een nieuwe wet, de Wet Medezeggenschap Scholen.

Het voortgezet onderwijs krijgt de keuze tussen deze nieuwe wet of de WOR. Deze laatste gecombineerd met een raad voor leerlingen en ouders. Argument is dat in het voortgezet onderwijs decentralisatie van arbeidsvoorwaarden wordt ontwikkeld. En er zijn daar veel grotere schoolbesturen.

De Onderwijsbond CNV en alle andere betrokken partijen wijzen dit keuzemodel van de hand. Ook in het voortgezet onderwijs zien de organisaties alleen de nieuwe WMS weggelegd.

Voor het einde van dit jaar moet het overleg over de zeggenschap tussen de minister en de organisaties, waaronder de Onderwijsbond CNV, afgerond zijn. Vanaf 2007 moet de nieuwe wet in werking treden. Financiëële steun onmisbaar voor nieuwe aanpak basisvorming 13 september 2004