FNV

voorjaarsoverleg

Herziening zorgstelsel slecht voor armere gezinnen "De echte effecten van het nieuwe zorgstelsel zullen pas in 2006 voelbaar zijn, maar het kabinet maakt wederom een verkeerde keuze." Dit zegt de vice-voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius in FNV e-Magazine van 15 september 2004.

Agnes Jongerius reageert op het bericht in de Telegraaf dat ziekenfondsverzekerden met een laag inkomen en meeverzekerde gezinsleden meer gaan betalen in het nieuwe zorgstelsel. Particulier verzekerden met kinderen gaan juist minder betalen.

Ook alleenwonenden krijgen te maken met koopkrachtverlies. "Volgende week tijdens Prinsjesdag kunnen we ook nare koopkrachtplaatjes verwachten, vooral voor uitkeringsgerechtigden en bejaarden. Het zijn problemen die het kabinet zelf veroorzaakt."

De FNV juicht een herziening van het zorgstelsel toe.

Jongerius: "Maar dan moeten we de kosten wel solidair met elkaar betalen. En dat is precies wat het kabinet niet regelt. Vooral particulier verzekerden gaan er op vooruit. Ik gun iedereen z'n pleziertje, maar niet ten koste van mensen met een laag inkomen. Zo'n 60 procent van de Nederlanders is nu verzekerd via het ziekenfonds. We praten dus over een hele grote groep."

Het FNV e-Magazine verschijnt elke woensdag rond lunchtijd en is gratis.

Verder in dit nummer: Grote enquête naar Wet Poortwachter; Nieuwe FNV-bestuurder Peter Gortzak verwacht zwaar weer; en Aanbevelingen voor kinderen in arme gezinnen.

15 september 2004
FNV e-Magazine 15 september 2004.htm