Gemeente Gouda


datum: 15 september 2004
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: Peter Smit
telefoon: 0182 - 588393

verzelfstandiging stedelijke musea

De gemeentelijke musea zullen vanaf 1 januari 2006 verzelfstandigd worden en als stichting zelfstandig verder gaan. Het gaat om museum Het Catharina Gasthuis en museum De Moriaan. Het beheer van de musea gaat over in handen van een stichting. De gemeente houdt wel een toezichthoudende rol. Dit heeft het college op 14 september 2004 besloten. De gemeenteraad moet hierover nog definitief beslissen. Ook de Ondernemingsraad moet nog over het plan advies uitbrengen. Het plan past binnen OptimaForma, waarmee de gemeente Gouda beter en efficiënter wil gaan werken en vanaf 2008 jaarlijks ruim 13 miljoen euro wil bezuinigen.

De twee musea herbergen 36.000 objecten. Zwaartepunten in de collectie zijn de Goudse kunst - en cultuurgeschiedenis, Gouds plateel (keramiek), de Arntzeniuscollectie en moderne- en hedendaagse kunst.

Door de musea te verzelfstandigen kunnen zij klantgerichter en slagvaardiger optreden. Dit zal de dienstverlening ten goede komen.

Bij de twee musea werken zon 25-30 medewerkers. Zij komen in dienst bij de nieuwe stichting. De verzelfstandiging moet leiden tot een jaarlijkse financiële besparing van ruim 18.000 euro.


-- einde bericht --