Ministerie van Justitie

Persbericht

Senaat stemt in met verplicht DNA-onderzoek voor veroordeelden 15 september 2004

Er komt een verplicht DNA-onderzoek voor veroordeelden. De officier van justitie krijgt de bevoegdheid celmateriaal te laten afnemen van iedere veroordeelde wegens een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. De DNA-profielen van deze veroordeelden worden opgenomen in de DNA-databank voor strafzaken. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner waarmee de Eerste Kamer heeft ingestemd.

De nieuwe maatregel vergroot de pakkans voor recidiverende plegers en draagt bij aan de opheldering van eerder gepleegde misdrijven. Daarnaast kan DNA-onderzoek bij veroordeelden meebrengen dat men zich bedenkt alvorens opnieuw een misdrijf te begaan. Het wetsvoorstel wordt gefaseerd ingevoerd vanwege de belasting voor de organisatie en de hoge uitvoeringskosten. De eerste fase heeft betrekking op veroordeelden voor een gewelds- en zedenmisdrijf. In een tweede fase treedt het wetsvoorstel in werking voor veroordeelden voor andere misdrijven. Momenteel bevinden zich 5737 DNA-profielen in de DNA-databank van personen die met naam en toenaam bekend zijn. Het gevolg van het wetsvoorstel is dat het totaal aantal DNA-profielen van zowel verdachten als veroordeelden, binnen drie of vier jaar met enkele tienduizenden zal stijgen.

Het DNA-onderzoek bij veroordeelden is verplicht. Van de DNA-test zijn uitgesloten veroordeelden die geen straf opgelegd hebben gekregen of enkel een boete of een financiële maatregel. De veroordeelde heeft het recht tegen het DNA-onderzoek bezwaar aan te tekenen bij de rechter.