Openbaar Ministerie

Persberichten
15 september 2004

Geweldsplegers op één dag voor de rechter

Vanaf september 2004 zijn door het Openbaar Ministerie Breda themazittingen geweld gepland. Het Openbaar Ministerie brengt dan per politiedistrict verdachten van geweld voor de (politie)rechter. Het arrondissement is verdeeld in de volgende gebieden: Tilburg, Breda, Roosendaal/Bergen op Zoom, Oosterhout/Waalwijk.

Geweld als aandachtspunt
Geweld ofwel aantasting van de lichamelijke integriteit doet zich in verschillende verschijningsvormen voor: zinloos geweld, huiselijk geweld, moord/doodslag, openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, verkrachting Deze vormen van geweld zijn ernstig en worden na opsporing door het openbaar Ministerie voor de rechter gebracht. Nieuw is de clustering van geweldszaken in de verschillende gebieden. Op 16 september is de eerste themazitting geweld. Tijdens deze PR-zitting in Tilburg staan Tilburgse verdachten terecht voor geweldsmisdrijven. De reden voor deze clustering is het zichtbaar maken van de inspanningen die politie en Openbaar Ministerie de afgelopen tijd hebben verricht op geweldsmisdrijven. Geweldsmisdrijven hebben een grote impact op slachtoffers en op de maatschappij.

De Politie MWB besteedt veel aandacht aan de preventie en opsporing van zaken die te maken hebben met o.a. agressie in het verkeer en zinloos geweld, wapens, straatroof, overvallen, zeden en huiselijk geweld. Ook gemeenten nemen maatregelen voor het voorkomen van geweld. Het Openbaar Ministerie vervolgt en plant dit soort zaken zoveel mogelijk op één politierechterzitting; per politiedistrict is er in elk geval een zitting, soms ook meerdere.

Regionaal, maar ook landelijk zijn diverse instanties bezig om het geweld terug te brengen. Een landelijk voorbeeld is de campagne tegen geweld op straat van o.a. het ministerie van justitie Weet wat je te doen staat als het om geweld gaat. De kern van de landelijke campagne is mensen aan te zetten om als ze worden geconfronteerd met geweld op staat in actie te komen, zonder zichzelf in gevaar te brengen.

Ook in Brabant zijn diverse initiatieven om geweld tegen te gaan. De aanpak van geweld en agressie heeft prioriteit. In het arrondissement Breda werken de gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en diverse andere instanties door maatregelen en projecten aan het terugdringen van agressie en geweld.
Zo ging eerder dit jaar het meldpunt Huiselijk geweld in Tilburg van start met de slogan Huisje, Boompje, Beest. Ook preventief fouilleren (in Tilburg), cameratoezicht, horeca- en voetbalconvenanten, kermistaakstraffen (Tilburg) zijn hier voorbeelden van.

Kenmerkend voor al deze maatregelen en projecten is het besef dat alleen een hechte samenwerking tussen o.a. gemeente, politie, OM en andere 'veiligheidspartners' tot goede resultaten leidt.

Cijfers Openbaar Ministerie
In 2004 stroomden bij het Bredase OM de eerste zeven maanden 1.953 dossiers met geweldsfeiten in. In 2002 en 2003 waren dat er resp. 2.895 (18,5% van alle zaken) en 2.913 (18,6%). In 2004 betreft geweld tot nu toe 20,1% van alle zaken. Voorbeelden van geweldszaken die toe nu toe in 2004 geregistreerd zijn: mishandeling 1023 zaken, bedreiging 564 zaken, straatroof 101 zaken, overvallen 41 zaken, huiselijk geweld 144 zaken, zedenmisdrijven 162 zaken. (Nb een geweldszaak kan onder meerdere categorieën vallen.) Er zijn tot nu toe 1886 zaken van de Brabantse politiedistricten ingestuurd: 676 zaken uit Tilburg, 455 zaken uit Breda, 385 zaken uit Oosterhout, 370 zaken uit Bergen op Zoom. Ook andere opsporingsinstanties stuurden geweldszaken in; de Spoorwegpolitie bijvoorbeeld stuurde tot nu toe 14 geweldszaken in.

Zittingsinformatie
Hieronder volgt het overzicht van geweldzittingen (onder voorbehoud). Alle PR zittingen vinden plaats in de arrondissementsrechtbank in Breda aan de sluissingel. ( NB muv de Tilburgse zitting, die in het kantongerecht Stadhuisplein in Tilburg wordt gehouden). De plaatsen achter de data hieronder betreffen de politiedistricten waarin de pleegplaatsen liggen. Overigens zullen de themazittingen niet uitsluitend geweldzaken van betreffend politiedistrict omvatten. De zitting kan opgevuld zijn met andere zaken of geweldszaken uit een ander district.

Datum Politiedistrict Zitting vindt plaats in

16 september Tilburg Stadhuisplein, Tilburg
20 september Bergen op Zoom Sluissingel Breda
29 september Oosterhout/Waalwijk Sluissingel Breda 18 oktober Oosterhout/Waalwijk Sluissingel Breda 19 oktober Bergen op Zoom Sluissingel Breda
22 oktober Oosterhout/Waalwijk Sluissingel Breda
1 november Oosterhout/Waalwijk Sluissingel Breda

Voorlichting Openbaar Ministerie Breda is bereikbaar onder het (nieuwe!) telefoonnummer 076 - 8872403.

Meer informatie vind je o.a.
www.om.nl
www.rechtenslecht.nl
www.meldgeweld.nl