ABVAKABO FNV

Ondernemers kinderopvang zetten kwaliteit weer op het spel

De landelijk bestuurder van ABVAKABO FNV, Jan Willem Dieten, is woedend op de werkgevers in de kinderopvang. De ondernemers hebben met de belangenvereniging van ouders BOinK nieuwe afspraken gemaakt over de groepsgrootte, over het aantal kinderen per groepsleidster en over het open-deuren-beleid. Dieten: 'Die nieuwe afspraken zijn aanmerkelijk slechter dan de huidige afspraken die diezelfde ondernemers met ABVAKABO FNV hebben gemaakt in de CAO Kinderopvang.'

De grootste vakbond in de kinderopvang ABVAKABO FNV is nadrukkelijk niet aan tafel gevraagd om in dat overleg mee te praten. 'Voor werknemers zijn dit belangrijke zaken, waarmee ze iedere dag te maken hebben. Het gaat over hún verantwoordelijkheid en werkdruk en over de mogelijkheden om kwaliteit te leveren. Deze mensen doen het echte werk. Het is oerstom om ons niet aan tafel uit te nodigen als over zulke belangrijke zaken wordt gepraat', aldus Dieten.

Door de nieuwe afspraken wordt het mogelijk dat slechts één groepsleidster de helft van de dag in haar eentje verantwoordelijk is voor een groep tot acht baby's. Of dat twee professionals verantwoordelijk zijn voor dertig kinderen in de buitenschoolse opvang (BSO), waar daar nu drie of vier mensen met die kinderen aan het werk zijn. 'Zowel voor de kinderen als voor de werknemers is dat een enorme sprong achteruit', aldus Dieten: 'niet alleen de kwaliteit en de werkdruk van de groepsleiding, maar ook de veiligheid komt zo in ernstig gevaar.'

De bestuurder van ABVAKABO FNV sluit niet uit dat de werkgevers diezelfde verslechteringen straks in de CAO willen doorvoeren of de regels zelfs helemaal uit de CAO willen schrappen. De werkgevers van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en belangenvereniging BOinK moeten de nieuwe afspreken de komende weken nog aan hun leden voorleggen. Dieten: 'Ik adviseer om dit convenant te verwerpen. De leden van ABVAKABO FNV zullen zich in ieder geval tot het uiterste inzetten om soortgelijke verslechteringen via de CAO kinderopvang tegen te houden.'


---

////
Kijk voor meer informatie op www.abvakabo.nl/kinderopvang of neem dan contact op met:

Jan Willem Dieten landelijk bestuurder (06) 51576936 Ubbo Dijk voorlichter (079) 3536162 (06) 20956821

ABVAKABO FNV is de grootste vakbond in de publieke sector. De ruim 360.000 leden werken in de zorg- en welzijnssector, de (geprivatiseerde) overheid, de onderwijs- en onderzoekssector en bij de sociale werkvoorziening of in het kader van de gesubsidieerde arbeid.

15 sep 04 14:09