Gemeente Veenendaal


PERSBERICHT 71: MELDPUNT OVERLAST EN VANDALISME (15-09-2004)

Centraal telefoonnummer vervangt verschillende 'loketten'

Meldpunt voor overlast

Burgemeester en wethouders hebben besloten een centraal meldpunt in te stellen, waar Veenendalers melding kunnen maken van bijvoorbeeld overhangend groen, losliggende stoeptegels, telkens terugkerende hangjongeren of slepend burengerucht.
Inwoners met klachten kunnen dan bellen met een centraal telefoonnummer. Door een registratiesysteem waarin alle gemelde klachten worden bijgehouden, heeft de gemeente beter zicht op de aard en de locatie van de klachten en de afhandeling ervan.

Inwoners met klachten over de openbare ruimte kunnen die nu melden bij de gemeente, maar moeten daarvoor op verschillende plaatsen zijn: de wijkbeheerders, de graffiticoördinator, de afdeling Bouwtoezicht en Milieu en Verkeer en Vervoer. Veel klachten komen ook terecht in het informatiecentrum en bij de receptie.
Het is de bedoeling dat het centrale telefoonnummer al die verschillende 'loketten' straks vervangt. Achter dit ene telefoonnummer blijven de verschillende diensten zich wel gewoon bezighouden met de afhandeling van de klachten. Ook de buurtbemiddeling, waarbij getrainde vrijwilligers gaan proberen burenruzies en andere conflicten in een buurt op te lossen, wordt ondergebracht in de back office achter het meldpunt.

Wanneer politie?
Het meldpunt is bedoeld voor twee soorten klachten: die over de openbare ruimte èn allerlei vormen van sociale overlast. Inwoners die melding willen maken van acute problemen waarbij optreden van de politie nodig is, bijvoorbeeld luidruchtige hangjongeren voor de deur en geluidsoverlast, moeten daarvoor bellen met 112 of 0900-8844. Ook voor het doen van aangifte moet altijd contact worden opgenomen met de politie.

Voorgeschiedenis
Het college heeft op initiatief van de gemeenteraad onderzocht of en hoe er in Veenendaal een meldpunt voor overlast en vandalisme ingesteld kan worden. Zo'n centraal meldpunt was één van de belangrijkste aanbevelingen uit het eindrapport van het onderzoek Trend of incident?, dat de SGP in Veenendaal heeft gehouden. De raadscommissie Middelen wordt van het initiatief in kennis gesteld, daarna gaat een werkgroep zich buigen over de precieze inrichting van dat meldpunt.