Gemeente Enschede

Stedelijk Hart Enschede keurt voor 2 miljoen euro aan projecten goed


Enschede, 15-09-2004

Stedelijk Hart Enschede is het Europese subsidieprogramma van de gemeente Enschede. Tijdens de laatste Stuurgroep Stedelijk Hart Enschede zijn vijf projecten goedgekeurd en daarmee is 2 miljoen euro aan deze projecten toegekend. Hiermee komt het totaal van toegekende subsidie van het programma op 10 miljoen euro van de in totaal beschikbare 15 miljoen euro.

Voor het versterken en ontwikkelen van de economische en sociale structuur heeft de Europese Commissie aan Enschede middelen beschikbaar gesteld. Het geld is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In totaal is aan het programma Stedelijk Hart Enschede voor de periode 2000-2006 een subsidie van 15 miljoen euro toegekend.

Tijdens de laatste Stuurgroepvergadering zijn de volgende projecten goedgekeurd:


- 1^e fase Muziekkwartier , ingediend door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Enschede. Dit project betreft de voorbereidingsfase van de realisatie van het cultuurcluster het Muziekkwartier. De EFRO-bijdrage bedraagt 1,5 miljoen euro.


- Naar een multifunctioneel buurtcentrum Oost-Boswinkel , ingediend door Woningstichting Volion. Dit project betreft het realiseren van een multifunctioneel buurtcentrum in de wijk Oost-Boswinkel. De EFRO-bijdrage bedraagt 250.000 euro.


- Herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Deppenbroek , ingediend door het Stadsdeelmanagement Noord van de gemeente Enschede. Dit project betreft het herinrichten en verbeteren van de aangrenzende groenzone en de parkeervoorziening. De EFRO-bijdrage bedraagt 274.000 euro.


- Transformatie Trafogebouw , ingediend door de Stichting Industrieel Erfgoed Enschede. Dit project betreft de aanpassing van een transformatorgebouw tot werk- en expositieruimte voor (aankomend) kunstenaars.


- Upgrading bedrijfsverzamelgebouw Rigtersbleek , ingediend door de Stichting Ondernemerscentra Enschede. Dit project betreft het renoveren van de entree, gangen en trappenhuizen van het bedrijfsverzamelgebouw.

Inmiddels is het programma op de helft van de looptijd en worden 24 projecten in het kader van het programma uitgevoerd. Aan deze projecten is ongeveer 10 miljoen euro Europese subsidie toegekend. Dit betekent dat het programma nog vijf miljoen euro te vergeven heeft! Projectideeën die bijdragen aan een goede economische toekomst voor de burgers in Enschede zijn van harte welkom bij het programmamanagement Stedelijk Hart Enschede.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het programmamanagement Stedelijk Hart Enschede, Henk Meesterberends, tel. 053-481 8532.

---

Gepubliceerd op 15-09-2004 © Copyright gemeente Enschede Naar