Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuk, 15-9-2004

Oplossen knelpunten AWBZ

In deze brief schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer hoe zij de knelpunten in de AWBZ-zorg oplost. De meeste knelpunten zijn op te lossen door het anders verdelen van budgetten tussen instellingen in de regio. Daarnaast is er 111 miljoen nodig die de staatssecretaris beschikbaar stelt.

PDF
Oplossen knelpunten AWBZ (nieuw venster)

Om het kamerstuk op te halen:

Zie het origineel