VVD15 sep 2004

VVD: luchthaventerrein als risicogebied;
preventief fouilleren

Tweede-Kamerfractie

De VVD wil dat op alle luchthavens preventief kan worden gefouilleerd. Volgens VVD-Kamerlid Laetitia Griffith kan dat door deze plekken als permanente risicogebieden aan te wijzen.

Politie en marechaussee kunnen dan alle reizigers aanhouden en fouilleren zonder dat zij daarvoor eerst officieel toestemming moeten vragen aan de officier van justitie. VVD-Kamerlid Griffith heeft minister Donner en Remkes in Kamervragen gevraagd om dit te bewerkstelligen.

Vragen vanhet lid Griffith (VVD) aan de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken over de reikwijdte van preventief fouilleren op luchthaventerreinen in het kader van de Wet wapens en Munitie.


1. Heeft u kennis genomen van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over de reikwijdte van artikel 52, vierde lid van de Wet wapens en munitie?


2. Bent u ook van mening dat het mogelijk moet zijn om uit veiligheidsoverwegingen de bevoegdheid tot fouillering op grond van artikel 52, lid 4 van de Wet wapens en munitie, uit te stellen tot een ander gebied dan de aankomst en vertrekhal op de luchthaven, waar de confrontatie met onschuldige bezoekers, passagiers minder groot is?


3. Ziet u, gelet op de uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam, aanleiding de bevoegdheid van de aangewezen functionarissen uit te breiden tot het gehele luchthaventerrein? Zo nee, waarom niet?


4. Vindt u dat gelet op de in uw brief van 10 september 2004 omschreven dreigingsbeeld in Europa en in Nederland in het kader van terreur en de door u aangekondigde wetsvoorstellen over de verruiming van de bevoegdheid tot preventief fouilleren, uit het oogpunt van slagvaardigheid luchtvaartterreinen permanent dienen te worden aangewezen tot veiligheidsrisicogebied.


5. Is het gelet op de recente gebeurtenissen in Europa gewenst om uit voorzorg en uit het oogpunt van slagvaardigheid de bevoegdheid tot preventief fouilleren ook van toepassing te verklaren op de Nederlandse zeehavens en belangrijke en drukke treinstations? Zo nee, waarom niet?


6. Kunt u deze vragen beantwoorden voor de behandeling van de brief van 10 september in de Tweede Kamer?

15 september 2004