Amsterdam Airport Schiphol

Reactie KLM en Schiphol Group op rapport Algemene Rekenkamer

Persbericht / Press Release                  
Schiphol,                           
15 september 2004                       
KLM en Schiphol Group onderschrijven op hoofdlijnen de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de Algemene Rekenkamer.

Ofschoon het in vergelijking met andere luchthavens om uitzonderlijke hoge bedragen gaat, is de sector bereid, ook in het belang van de omwonenden, haar verantwoordelijkheid te nemen en de kosten voor haar rekening te nemen volgens het principe de vervuiler betaalt. Met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is inmiddels overeenstemming bereikt over de verdeling van de meerkosten en de verdere afronding van het GIS 2 project.

KLM en Schiphol Group onderstrepen het belang van een grotere betrokkenheid van de bewoners en de sector om de uitvoering van het nog te starten GIS 3 project beter te kunnen laten verlopen.

Schiphol heeft in de periode 1997 tot 31 december 1999 de isolatiewerkzaamheden op grond van een overeenkomst met de Staat namens en onder verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat laten uitvoeren. Schiphol Group blijft op het standpunt staan, dat de vertraging die in die periode is ontstaan, grotendeels te wijten is aan tussentijdse beleidswijzigingen en de daarmee gepaard gaande (trage) politieke besluitvorming. De overheid heeft bij de overdracht van het project, Schiphol ook gevrijwaard voor de vertraging van het project.

080-2004/ms

---- --
Voor informatie: pressoffice@schiphol.nl