Politiebond ACP

Ongeloof en boosheid over kabinetsplannen

De Politievakorganisatie ACP trekt samen met de andere vakbonden deze week door het land om elke regio te bezoeken. In elk korps is door de regionale actie centra een bijeenkomst georganiseerd. Aan de hand van een presentatie wordt uitgelegd wat de plannen van het kabinet precies inhouden en op welke manier deze onze sector raken. En daar schrikken een hoop mensen van!

De bijeenkomsten worden zeer druk bezocht. Komen collega´s nog lachend binnen, gaandeweg de presentatie vallen steeds meer monden open van ongeloof. "Is het kabinet dít allemaal van plan?" en "Vallen de klappen zo hard, ook voor de politie?" zijn veel gehoorde uitspraken. Het is goed dat de bonden de ronde door het land maken, want het blijkt dat de onderwerpen nogal ingewikkeld zijn. En dat de onderwerpen in de media maar gedeeltelijk worden benoemd. Het is andere koek wanneer je persoonlijk hoort wat de consequenties zijn van de plannen die het kabinet voor ogen heeft.

"A-sociaal!" riep iemand tijdens een van de bijeenkomsten. Dat kunnen wij alleen maar beamen. Kijk bijvoorbeeld eens naar een greep van de verslechteringen die op de stapel staan:

* Pre-pensioen en VUT (vrijwel) onmogelijk maken en vervangen door levensloopregeling;

* Doorbetaling van salaris in 2^e ziektejaar naar verplicht 70%!
* Verslechtering WAO;

* Verlenging werkweek van 36 uur naar 40 uur zonder loonsverhoging;
* Versoberen van de WW;

* Verslechtering van de GVP!

Met als deze verslechteringen zoekt het kabinet naar een mogelijkheid om de solidariteit tussen werknemers te doorbreken. En het is juist deze solidariteit die het mogelijk maakt om gezamenlijk de kosten voor deze regelingen betaalbaar te houden. Om bovenstaande regelingen zelf te verzekeren (waar en indien mogelijk) bent u honderden euro´s meer kwijt per jaar!

De boosheid van onze collega's is dus zeer begrijpelijk. En samen zijn we ervan overtuigd: hier tegenin gaan is een kwestie van lange adem. De acties op de landelijke politie actiedag (22 september) en de landelijke actie in Amsterdam (2 oktober) vormen het startsein voor wat komen gaat dit najaar. En daarbij hebben we ook uw steun hard nodig. Want om dit kabinet tot andere inzichten te brengen, moeten we als één blok achter het oordeel staan: Nederland verdient beter!