Gemeente 's-Hertogenbosch

15-09-2004

's-Hertogenbosch Vestingstad van Europa 2005

Als bekroning op alle inspanningen - mede door de goede samenwerking met organisaties en bedrijven - is 's Hertogenbosch door de Europese organisatie van vestingsteden, the WalledTown Friendship Circle, op 15 september tijdens het jaarcongres in het Engelse Chichester uitgeroepen tot Vestingstad van Europa 2005. De stad wil hieraan op een professionele manier vorm en inhoud geven. Gedurende het hele jaar 2005 worden publieksactiviteiten betrokken bij het thema Vestingstad van Europa.

Op dit moment zijn meer dan 140 vestingsteden uit 27 verschillende, voornamelijk Europese, landen lid van the WalledTown Friendship Circle. Uit Brabant zijn dat onder meer de steden Heusden en 's-Hertogenbosch.

De aanpak van de restauratie van de vestingwerken in 's-Hertogenbosch is allesbehalve traditioneel. Innovatie én samenwerking - op lokaal, nationaal en internationaal niveau - zijn belangrijke sleutelwoorden bij de aanpak. Hierdoor trekt het project nationale en Europese aandacht. In het jaar 2001 werd het project Vestingwerken door het Ministerie van VROM tot nationaal voorbeeldproject aangewezen in het kader van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg kende aan de Vestingwerken de status van Kanjermonument toe. Inmiddels zijn vijf Europese subsidies toegekend. Uit verschillende Europese bronnen is al ruim 2,7 miljoen euro voor het ontwikkelingsplan Vestingwerken geworven.

Toerisme
De afgelopen jaren heeft 's-Hertogenbosch met onder meer haar vestingwerken bewezen een belangrijke stedelijke bestemming te zijn voor toeristische bezoekers uit het hele land. Het voeren van de titel Vestingstad van Europa biedt de gemeente 's-Hertogenbosch de mogelijkheid om een krachtige impuls te geven aan het cultuurtoerisme naar de stad en helpt bij de verwerving van nieuwe nationale en Europese fondsen.