Gemeente 's-Hertogenbosch

15-09-2004

Nieuwbouw Museum voor Hedendaagse Kunst en renovatie/uitbreiding Noordbrabants Museum

Drie architectenbureaus geselecteerd voor ontwerpstudie

Voor de nieuwbouw van het Museum voor Hedendaagse Kunst en het renoveren en uitbreiden van het Noordbrabants Museum zijn drie bureaus geselecteerd. Deze gaan dit najaar een ontwerpstudie maken. Het gaat om: Atelier Zeinstra van der Pol, Claus en Kaan Architecten en Henket & partners architecten. Een selectiecommissie bestaande uit onder meer de verantwoordelijke bestuurders van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch en de museumdirecteuren, heeft deze drie bureaus geselecteerd na een presentatie door zeven bureaus op 30 augustus jl. Op basis van de ontwerpstudie wordt de opdracht gegund aan één van deze drie. Verwachting is dat dit rond december 2004 gaat gebeuren.

Ontwerpstudie
Doel van de opdracht voor de ontwerpstudie is dat de opdrachtgevers zich een gedegen oordeel willen vormen over de competenties van de te selecteren architect voor een dergelijke gecompliceerde opdracht: het in samenhang ontwerpen van twee musea in een binnenstedelijke situatie. Bij de musea moet sprake zijn van synergie met behoud van zelfstandigheid en eigen identiteit. De selectiecommissie heeft de bureaus gevraagd vooral in te gaan op de volgende onderwerpen:
- situering, vormgeving, ontsluiting van publieksfuncties;
- invulling van entreegebied van het Museum voor Hedendaagse Kunst bij het Anne Frankplein;

- (bezoekers)logistiek in het museumcomplex;
- inpassen in stedelijke omgeving.