Gemeente 's-Hertogenbosch

15-09-2004

Gemeente 's-Hertogenbosch en Stichting Ondernemersklankbord starten

Mentorproject voor ondernemers

De gemeente 's-Hertogenbosch start samen met Stichting Ondernemersklankbord een mentorproject voor ondernemers. Het doel is de slaagkans van (startende) onder-nemers te vergroten door hen de mogelijkheid te bieden van begeleiding door een consulent van Ondernemersklankbord. De gemeente 's-Hertogenbosch is daarmee de eerste gemeente in Nederland die voor de opzet van een mentorproject aanhaakt bij Ondernemersklankbord en deze organisatie ook financieel ondersteunt.

Het mentorproject is opgezet naar aanleiding van de evaluatie van de nota wijkeconomie in 2003. Mentorschap draagt op een directe en concrete wijze bij aan het functioneren en de dynamiek van bedrijven in de wijk. De werkwijze van de Stichting Ondernemersklankbord heeft bewezen succesvol te zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat bij 2 van iedere 3 gestarte ondernemingen de resultaten verbeteren na begeleiding door de stichting. Met name ondernemers met een levensvatbaar ondernemingsplan, die om welke reden dan ook gebaat zijn bij extra begeleiding, profiteren hiervan.

De Stichting Ondernemersklankbord is een landelijke adviesorganisatie die de succeskansen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil vergroten. Er zijn zo'n 250 oud-ondernemers en gepensioneerde managers aan verbonden als consulent. De consulenten stellen hun kennis en ervaring belangeloos beschikbaar. In de regio Oost-Brabant, waaronder 's-Hertogenbosch valt, is een vijftiental consulenten actief. De gemeente
's-Hertogenbosch en Ondernemersklankbord werken reeds samen (met andere organisaties) in het Startersplatform 's-Hertogenbosch.

De financiële ondersteuning van de gemeente maakt het mogelijk dat Ondernemers-klankbord haar werk kan doen voor een jaarlijks toenemend aantal Bossche ondernemers. Dit naast de financiële steun die de stichting ontvangt van het bedrijfsleven en het Ministerie van Economische Zaken. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie en een half jaar.