Gemeente 's-Hertogenbosch

15-09-2004

Gemeente zet volgende stap in digitale dienstverlening

Aan de navigatiebalk op de gemeentelijke website is een button toegevoegd. Wie onder 'Producten en diensten' kijkt, ziet naast de bekende mogelijkheid om informatie over producten en diensten te zoeken, een nieuwe rubriek: 'Mijn aanvragen'. Achter deze eenvoudig ogende button, zit de 'burger portal'.

Naast het digitaal regelen van bijvoorbeeld uittreksels en verhuizingen, wordt de komende tijd de digitale deur die toegang geeft tot de producten en diensten van de gemeente, steeds verder opengezet. Dat gebeurt veilig en geleidelijk. De button 'Mijn aanvragen' is een kleine, maar uitermate belangrijke opening. Het geeft u de mogelijkheid om de weg van een aanvraag digitaal te volgen. Op dit moment is gestart met verschillende producten van Stadsontwikkeling (Openbare Ruimte en Verkeer). Nadat u een aanvraag hebt ingediend, ontvangt u een code waarmee u de voortgang van de afhandeling 24 uur per dag via Internet kunt volgen. U begrijpt dat de deur van dit 'burger portal' geen slot kent: vanaf nu is er geen weg meer terug. Steeds meer producten zullen zo transparant mogelijk hun weg gaan vervolgen!