Gemeente 's-Hertogenbosch

15-09-2004

Onderzoek naar leefbaarheid/veiligheid en sport/cultuur

De gemeente wil graag meer inzicht hebben in de leefbaarheid en veiligheid in de stad en de deelname van haar inwoners aan sport en cultuur. De kans is daarom aanwezig dat u binnenkort een enquête over één van deze onderwerpen krijgt toegestuurd. Hieronder volgt een korte omschrijving van beide onderzoeken.

Leefbaarheid en veiligheid

In het onderzoek leefbaarheid en veiligheid staan onderwerpen als de woonomgeving, de tevredenheid met voorzieningen, onveiligheidsgevoelens en de mate waarin delicten voorkomen centraal. Hoe wordt één en ander door de inwoners ervaren en wat vinden zij belangrijk?

Sport en cultuur

Ten aanzien van het onderwerp sport wil de gemeente weten welke sporten hoe vaak op welke plek worden beoefenend. Bij het onderdeel cultuur gaat het om de mate van deelname aan culturele activiteiten. Gedacht moet daarbij worden aan zaken als museum- en theaterbezoek, deelname aan culturele festivals, het zelf bespelen van een muziekinstrument.

Het gemeentebestuur betrekt de onderzoeksuitkomsten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van haar beleid. Maatregelen en voorzieningen kunnen op deze wijze beter worden afgestemd op de wensen van de burger. De gemeente doet dan ook een vriendelijke oproep aan haar inwoners om mee te werken aan dit onderzoek!