Gemeente 's-Hertogenbosch

15-09-2004

Verordening Openingstijden Horeca 's-Hertogenbosch 2004

Het college maakt bekend dat de gemeenteraad op 13 juli 2004, registratienummer 04.0638, heeft vastgesteld de Verordening Openingstijden Horeca 's-Hertogenbosch 2004. Krachtens deze verordening kunnen horecabedrijven in twee aangewezen uitgaansgebieden in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot 4.00 uur open zijn mits aan bepaalde eisen wordt voldaan. Buiten deze gebieden bestaat deze mogelijkheid ook maar dan moet hiervoor vergunning zijn verleend. Een van deze eisen is dat er van 2.00 tot 4.30 uur altijd toezicht is aan de deur van de horecazaak.

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag waarop zij is bekendgemaakt. Dit betekent dat de verordening op maandag 27 september 2004 in werking treedt en dat met ingang van de nacht van vrijdag 1 oktober 2004 op zaterdag 2 oktober 2004 horecabedrijven tot 4.00 uur open mogen zijn mits aan de gestelde eisen wordt voldaan.