Gemeente 's-Hertogenbosch

15-09-2004

Uitwerking Ontwikkelingsvisie Stadscentrum

De Ontwikkelingsvisie Stadscentrum is na twee jaar interactieve beleidsontwikkeling in mei 2003 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van een aantal actuele ontwikkelingen en dringende ruimtevragen van culturele instellingen ligt nu een uitwerking van deze ontwikkelingsvisie voor als basis voor concrete oplossingen. Kern van het voorstel is dat het college uitgaat van twee polen, twee cultuurclusters. een in het noordwesten - Kop van 't Zand - en een in het zuiden - Zuidwal - van het stadscentrum. Die twee cultuurclusters zijn zeer verschillend van elkaar qua doelgroepen, qua sfeer, qua uitstraling.

De clustering van bij elkaar passende functies levert synergie op waarbij het totaal groter is dan de som der delen. De clustering staat borg voor een groter publieks- of doelgroepbereik dan dat bereikt zou worden bij spreiding van functies.

Kop van 't Zand
In de Kop van 't Zand wordt voor een relatief jong publiek uit stad en regio een aansprekend en vernieuwend aanbod samengebracht met een eigen specifieke horecacomponent. De dynamiek wordt hier geaccentueerd door de aanwezigheid van de productiekant van de beeldende kunst (de ateliers in W2, Artis, Grafisch Atelier). Het ligt hier het voor de hand verder te investeren in een kunstencluster rondom de Verkadefabriek en W2-complex. De sfeer dient hier jong, dynamisch, experimenteel te zijn. De huidige belemmeringen (eigendomsvragen, de veevoederfabriek, parkeerdruk, ontsluiting, verbindingen met station en met de binnenstad en geluidswering) dienen door een gericht gemeentebeleid weggenomen te worden, waardoor een investeringsklimaat ontstaat dat vestiging van ook commerciële op jongeren gerichte culturele activiteiten stimuleert. Een nieuw cultureel jongerencentrum zou in deze omgeving gesitueerd moeten worden. Er kunnen hier culturele broedplaatsen ontstaan, bijvoorbeeld door de combinatie van wonen met ateliers.

Zuidwal
In het ene gebied, Zuidwal e.o., worden bezoek en cultuurparticipatie op een nationaal en zelfs internationaal niveau nagestreefd met een duidelijke uitstraling naar winkels en horeca in de binnenstad. In het gebied moet worden aangesloten bij de totstandkoming van het nieuwe museum, bij de deftige uitstraling van een groot deel van de historische bebouwing, bij de sacrale sfeer van kathedraal en bisschoppelijk paleis, bij de speciaalzaken, galeries en horeca. Kernwoorden zijn hier rust, historie en schoonheid.

Manegekwartier
Het Manegekwartier wordt begrensd door de Binnendieze, het Nachtegaalslaantje, de Hekellaan en de bebouwing langs de Bethaniestraat. Een aantal gebouwen komt, al dan niet binnenkort, vrij. De Manege komt vrij na vertrek Museum Hedendaagse Kunst, het Voormalige Gymnasium komt vrij na realisering Informatiecentrum Groote Hekel. Naast deze gebouwen zijn ook de voormalige Rijks HBS (in gebruik bij woon/werk gemeenschap) en het Joan de Deo complex betrokken. Het collegevoorstel geeft richting aan de ontwikkelingen in het Manegekwartier. Daarvoor zijn twee samenhangende varianten ontwikkeld. Een variant is gericht op de functie van het gebied als Entree van de binnenstad gekoppeld aan de kwaliteiten van het gebied en de bebouwing. De tweede variant legt het accent op de broedplaatsfunctie van het gebied en legt daarbij een koppeling met functies die verwant zijn aan die in de RHBS zijn gehuisvest. Het college stelt de raad voor om te kiezen voor de Stadsentree variant.

De raad wordt voorgesteld de uitwerking van de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum vast te stellen als leidraad bij toekomstige allocaties en reallocaties van culturele instellingen in het Stadscentrum, een Plan van Aanpak voor de Kop van 't Zand op te stellen, het Manegekwartier te bestemmen voor hoogwaardige culturele en horecafuncties en een Ontwikkelingsplan op te zetten ter nadere uitwerking van het Museumkwartier (2005).