Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 04/178

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

15 september 2004

Nr. 04/178

Staatssecretaris Van Hoof: Europese arboregelgeving moet minder.

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept de Europese Commissie op om zich sterk te maken voor vereenvoudiging en vermindering van Europese regelgeving op het gebied van
arbeidsomstandigheden. Hij deed zijn oproep tijdens een EU-conferentie over effectieve methoden om betere arbeidsomstandigheden te
bewerkstelligen op 15 september in Amsterdam. "Het voorwerk is al
gedaan met de evaluatie van de eerste zes Europese arborichtlijnen. Dat is een prima vertrekpunt om over aanpassingen te spreken." aldus Van Hoof. De staatssecretaris benadrukte dat de administratieve
lastendruk voor het bedrijfsleven op het terrein van
arbeidsomstandigheden hoog is. Zo'n 60% komt voort uit internationale wetgeving. Dit betekent een kostenpost voor het bedrijfsleven van 675 miljoen euro. De hoogte van de lastendruk is niet het enige argument. "Het is geld dat vooral in papier gaat zitten. Mij gaat het om de
resultaten op de werkvloer." Tijdens de conferenties werden veel
methoden toegelicht en uitgewisseld om arbeidsomstandigheden te
verbeteren zonder dat er nieuwe wetgeving aan te pas komt. Van Hoof is hier een groot voorstander van. "We hebben een aanpak nodig die de
eigen verantwoordelijkheid stimuleert van werkgevers en werknemers. Zij moeten zelf opkomen voor gezond en veilig werken. Dat levert het meeste resultaat op." aldus de staatssecretaris.

Volledige tekst toespraak