D66

Tijdens het debat over het integratierapport van de commissie Blok heeft D66 het initiatief genomen om de zogenaamde remigratieregeling te behouden. Het intrekken van de remigratiewet was in het Hoofdlijnenakkoord opgenomen. Boris Dittrich heeft tijdens het debat met minister Verdonk een motie ingediend die breed werd gesteund. Uiteindelijk heeft minister Verdonk haar conclusies getrokken en het kabinetsvoorstel om de remigratiewet in te trekken van tafel geveegd. D66 is blij met het behoud van de remigratiewet die het voor oudere migranten en vluchtelingen mogelijk maakt om terug te keren naar het land van herkomst. Zeker op oudere leeftijd kunnen heimwee, klimaat en herinneringen een reden zijn om niet in Nederland te willen blijven. Migranten krijgen bij de terugkeer financiële steun en uitkeringen worden voortgezet op het niveau van de levensstandaard in het land van herkomst. Dat laatste zorgt ervoor dat het niet afschaffen van de remigratieregeling uiteindelijk goedkoper is dan voortbestaan ervan terwijl de maatregel als bezuiniging bedoeld was.

15-9-2004 14:42