Provincie Zuid-Holland

Europa

Gebiedsprogramma's

15 September 2004

Politiek prikbord op www.zuid-holland.nl

Provinciale Staten van Zuid-Holland willen graag maatschappelijke organisaties en inwoners van Zuid-Holland actief betrekken bij de vergaderingen van de Statencommissies. Het Politiek Prikbord op www.zuid-holland.nl biedt de mogelijkheid om een reactie plaatsen op onderwerpen die op de agenda staan. Het gaat om een proefproject tot het einde van het jaar en omvat het werkgebied van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie. Het Politiek Prikbord staat vanaf 15 september op de website.

De doelstelling van het project is om Statenleden voorafgaand aan een Statencommissievergadering tijdig en gericht standpunten van maatschappelijke organisaties en burgers te verstrekken door middel van deze online informatievoorziening. Dit draagt bij aan de versterking van de vertegenwoordigende en controlerende functie van Provinciale Staten.