GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie 15 september 2004 15:39
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GroenLinks blij: spitsstroken op de helling

(15 september 2004)

Kamervraag

De Raad van State heeft grote bezwaren tegen de plannen van minister Peijs (Verkeer) voor meer spitsstroken. De plannen zijn slecht voor de veiligheid en slecht voor het milieu. De minister moet haar plannen herzien.

De veiligheid op de nieuwe wegen is niet gegarandeerd, onder andere doordat de hulpdiensten niet meer gebruik kunnen maken van de vluchtstrook. Ook wordt gevreesd voor teveel luchtvervuiling rond de snelweg en is ten onrechte geen milieueffectrapport gemaakt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over de wegverbreding tussen Den Bosch en Eindhoven. Al deze bewaren voerde GroenLinks eerder al aan tegen de asfaltplannen van dit kabinet. Minister Peijs was toen doof voor deze kritiek, maar wordt nu alsnog teruggefloten. GroenLinks vraagt Peijs alle plannen voor bredere wegen voorlopig maar in de ijskast te zetten. Het failliet van het verkeersbeleid van Peijs lijkt nabij.

Schriftelijke vragen van het lid Wijnand Duyvendak aan de minister van Verkeer en Waterstaat:


1. Kent u het bericht dat de Raad van State heeft beslist dat de wegverbreding A2 Den Bosch-Eindhoven van de baan is?


2. Wat is uw reactie op de uitspraak van de Raad van State dat bij deze wegverbreding de veiligheid niet voldoende gegarandeerd is, onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de lokale luchtkwaliteit en er ten onrechte geen milieueffectrapportage (m.e.r.) is uitgevoerd en wil u op elk van de door de Raad genoemde argumenten ingaan?


3. Wat betekent dit volgens u voor voortgang en doorgang van dit project in deze vorm?


4. Deelt u de mening dat het besluit om hier de A2 te verbreden grondig herzien moet worden? Zo ja, hoeveel tijd is hiermee gemoeid?


5. Bent u bereid om alle andere wegverbredingsprojecten te herzien, op basis van deze uitspraak van de Raad van State? Zo nee, waarom niet?


6. Deelt u de mening dat alle plannen voor wegverbreding met onmiddellijke ingang in de ijskast moeten totdat er meer duidelijkheid is of deze projecten nog door kunnen gaan of maar beter afblazen kunnen worden?


7. Is dit niet het failliet van uw wegverbredingsprogramma? Zo nee, waarom niet?


8. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voordat u uw begroting voor 2005 presenteert, waar deze projecten een belangrijk deel van uitmaken?