GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie 15 september 2004 15:48
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GroenLinks wil opheldering over inzet Syrische gifwapens in Sudan

(15 september 2004)

Kamervraag

Schriftelijke vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken.


1. Heeft u het artikel 'Die Welt: Syrië testte gifgas op Sudanesen in Darfur' gelezen (Spits, 15 september 2004)?


2. Kunt u de berichten dat Syrische speciale eenheden in juni chemische wapens tegen de Afrikaanse bevolking in Sudan (provincie Darfur) hebben ingezet met instemming van de Sudanese regering bevestigen? Zo ja, waarom is deze informatie niet terug te vinden in de VN rapportages over Darfur?


3. Waren de VN, dan wel de speciale rapporteur, op de hoogte van de inzet van chemische wapens tegen de Afrikaanse bevolking? Zo ja, welke acties hebben de VN tegen Syrië en de Sudanese regering ondernomen?


4. Wanneer heeft deze aanval plaatsgevonden, en welke chemische substantie is ingezet?


5. Heeft u enige informatie over het aantal slachtoffers en waaraan deze overleden zijn?


6. Wisten de Nederlandse inlichtingendiensten zoals de MIVD, AIVD dat Syrische chemische wapens tegen de Sudenese bevolking is ingezet gezien de bron van deze informatie, namelijk: westerse inlichtingendiensten? Zo nee, kan de Nederlandse regering erachter komen wat de oorspronkelijke bron van dit bericht is? Zo ja, wat hebben de Nederlandse diensten met deze informatie gedaan? Is deze informatie doorgeleid naar de VN? Welke acties heeft Nederland bilateraal dan wel multinationaal ondernomen tegen Syrië en de Sudanese regering?


7. Bent u bereid om via de EU lidstaten die zitting hebben in de VN Veiligheidsraad, een onderzoek naar de inzet van Syrische chemische wapens tegen Afrikaanse burgers te bepleiten? Zo nee, waarom niet?


8. Hoe beoordeelt u de militaire samenwerking tussen Syrië en de Sudanese regering? Welke gevolgen heeft deze samenwerking voor Darfur en het zuiden van Sudan?