SGP


VW blundert bij project geluidsisolatie Schiphol

Datum publicatie: 15-09-2004
Auteur: C.G. van der Staaij

De SGP-fractie in de Tweede Kamer staat versteld van de blunders die op het ministerie van Verkeer en waterstaat zijn gemaakt bij het project geluidsisolatie Schiphol. Zij zegt dit in reactie op de bevindingen van de Algemene Rekenkamer ter zake. De SGP vindt het verbazingwekkend, dat bij zoân groot en duur project, waarbij vele deskundigen, professionals en bestuurders van het hoogste niveau betrokken zijn er zulke uitglijders zijn gemaakt in het beleid en de uitvoering. Uitglijders die tot enorme kostenoverschrijdingen en vertraging van het project hebben geleid.

Uit het Algemene Rekenkamerrapport blijkt dat degene die politiek primair verantwoordelijk was, de minister van V&W, ernstig tekort schoot in de wijze van aansturing van dit project. De noodzakelijke regievoering en beheersing van dit project ontbrak op het ministerie van V&W. Het beschikbare instrumentarium ter aansturing werd niet of onvoldoende benut.

De Algemene Rekenkamer plaatst grote vraagtekens bij de rechtmatigheid van delen van de uitvoering van het project. Zij laat zich niet expliciet uit over de mogelijkheid van fraude. De SGP vindt, mede tegen de achtergrond van de bevindingen van de Enquêtecommissie bouwfraude, dat het Openbaar ministerie en de Nma hierin zo snel mogelijk helderheid moet scheppen.