Gemeente Heeze-Leende


Portefeuilleverdeling college Heeze-Leende

Onderstaande portefeuilleverdeling is tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college vastgesteld.

Waarnemend burgemeester J.L.D. van der Linde
Bestuurlijke coördinatie (waaronder coördinatie Grote Projecten) Integraal veiligheidsbeleid, openbare orde en brandweer Integraal handhavingsbeleid
Monumentenbeleid
Voorlichting en representatie
Personeel en organisatie

Dhr. J.G. Balkestein

1e loco-burgemeester
Plaatsvervanger: wethouder Nuijten
Financiën en financiële planning
Informatiseringsbeleid
Onderhoud en beheer openbare ruimte (openbare werken) Verkeersbeleid en infrastructurele werken

Mw. W.J.G. Delissen-van Tongerlo

2e loco-burgemeester
Plaatsvervanger: burgemeester
Economische zaken, toerisme en recreatie
Sociale voorzieningen
Maatschappelijke dienstverlening
Sport
Kunst en cultuur
Doelgroepenbeleid
Volksgezondheid
Onderwijs

Dhr. H.W.S.M. Nuijten

3e loco-burgemeester
Plaatsvervanger: wethouder Delissen
Bouw- en woningtoezicht
Landbouw en Natuur
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Grondbedrijf
Volkshuisvesting
Woonwagenbeleid