VVD15 sep 2004 - Opheldering gewenst over 'de drie van Madrid'

Naar verluidt hebben Duitsland, Frankrijk en Spanje in Madrid besloten samen een Europese kopgroep te vormen op het gebied van de buitenlandse politiek, justitie en defensie. 'De drie van Madrid', zoals het drietal EU-landen wordt genoemd, zou afspraken hebben gemaakt ter bescherming van grote nationale belangen.

Ook zou het drietal de internationale coalitie in Irak failliet hebben verklaard. Deze zaken kunnen nadelige gevolgen hebben voor Nederland.

VVD-Kamerlid Hans van Baalen wil via Kamervragen uitleg van minister Bot van Buitenlandse Zaken. Van Baalen wil onder meer weten wat de minister, zeker nu Nederland voorzitter is van de EU, hieraan gaat doen.

Schriftelijke vragen van het lid Van Baalen (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de as Berlijn-Parijs-Madrid.


1. Is het U bekend dat Duitsland, Frankrijk en Spanje gisteren in Madrid besloten hebben een Europese kopgroep te vormen op het gebied van de buitenlandse politiek, justitie en defensie?


2. Is het U bekend dat er te Madrid tevens afspraken zijn gemaakt ter bescherming van de Europese auto-, vliegtuig- en scheepsbouwindustrie, waarbij Duitsland, Frankrijk en Spanje grote nationale belangen wensen te beschermen?


3. Is het U bekend dat de drie van Madrid hebben besloten de financiering van de Unie onaangetast te laten, waarmee hun beroep op Europese fondsen wordt veiliggesteld?


4. Is het U bekend dat de drie van Madrid de politiek van de internationale coalitie, waaronder Nederland, Italië, Denemarken, Polen en het Verenigd Koninkrijk, in Irak failliet verklaard hebben?


5. Zijn bovengenoemde uitspraken en voornemens van de drie van Madrid voor het Nederlandse EU-voorzitterschap aanvaardbaar?


6. Bent U bereid de drie van Madrid tot de orde te roepen en zo ja, op welke wijze bent U van plan dit te doen?

14 september 2004