VVDNieuws

15 sep 2004 - Van Baalen: 'Procedures geen sta in de weg voor postuum eren Polen'

Prins Bernhard zei gisteren (14 september) in een tv-uitzending van EO-Netwerk dat hij vindt dat de Poolse militairen die in 1944 gevochten hebben in de Slag om Arnhem, daarvoor alsnog postuum een onderscheiding krijgen.

Bij de Slag om Arnhem landden honderden Poolse strijders door een navigatiefout aan de verkeerde kant van de Rijn in het plaatsje Driel. De Duitsers schoten vele manschappen tijdens hun parachutesprong dood. Maar de Polen konden de zuidoever van de rivier bezetten. Driehonderd van hen zagen kans over te steken naar Arnhem om daar de Britten te helpen. Toen de Slag om Arnhem compleet mislukte, ontsnapten honderden geallieerden door naar Driel te zwemmen.

De VVD-fractie wil via Kamervragen van minister Kamp van Defensie weten hoe hij tegenover het postuum eren van de Poolse strijders staat, zoals Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard dat voorstelt. De VVD vindt bij monde van woordvoerder Hans van Baalen dat procedurele argumenten geen sta in de weg mogen zijn voor een wezenlijke blijk van waardering voor de Poolse bevrijders. ,,Nederland zou nimmer bevrijd zijn indien onze bevrijders zich slechts van procedurele argumenten hadden bediend", aldus Van Baalen.Schriftelijke vragen van het lid Van Baalen (VVD) aan de minister van Defensie met betrekking tot de erkenning van de Poolse militairen die in 1944 deelnamen aan de Slag bij Arnhem.


1. Heeft U kennisgenomen van de mening van Z.K.H. Prins Bernhard, zoals in het TV-programma Netwerk van 14 september jl. uitgesproken, dat de Poolse militairen die deelnamen aan de Slag bij Arnhem alsnoch daarvoor, desnoods postum, moeten worden onderscheiden, waarop H.M. Koningin Wilhelmina destijds reeds een aantal malen heeft aangedrongen?


2. Bent U bereid te onderzoeken of en zo ja op welke al dan niet postume wijze, een koninklijke onderscheiding aan de Poolse veteranen mogelijk is?


3. Bent U bereid, indien de mogelijkheid daartoe technisch aanwezig is, de Poolse veteranen te erkennen via postume koninklijke onderscheiding van generaal Stanislaw Sosabowski, de commandant van de Poolse militaire eenheid, die aan de Slag bij Arnhem deelnam?


4. Deelt U de mening van de VVD-fractie dat procedurele argumenten een wezenlijke blijk van waardering voor onze Poolse bevrijders, zoals een koninklijke onderscheiding, niet in de weg mag staan omdat Nederland nimmer bevrijd zou zijn indien onze bevrijders zich slechts van procedurele argumenten hadden bediend.

15 september 2004