Gemeente Almere

Resultaten intensieve controle hondenbelasting

In 2004 heeft de gemeenteraad het college verzocht de controle van de hondenbelasting te intensiveren. Hierbij is afgesproken dat de kosten die hiermee gemoeid zijn - 95.000 incidenteel en 45.000 structureel - gedekt moeten worden uit de meerinkomsten van de hondenbelasting. Tijdens de zomermaanden heeft deze controle in Almere plaatsgevonden. Resultaat van de actie is dat er 2.576 nieuwe honden zijn geconstateerd. Goed voor een totaalbedrag aan belasting en boetes van 205.000 in 2004.

In Almere waren voor de start van de actie 9.400 honden aangemeld (per
1/1/2004). Door de aankondigingen vooraf en door de daadwerkelijke controle is het aantal geregistreerde honden gestegen tot 11.976 (27 %). Diegenen die hun hond nog net op tijd hadden aangemeld kregen geen boete opgelegd. De overigen ontvingen een aanslag verhoogd met een boete.

Vanaf heden wordt jaarlijks een deel van de gemeente gecontroleerd. Ook wordt de controle op de afmelding van honden verscherpt om te voorkomen dat er onterechte afmeldingen plaatsvinden.

Nieuwe hondenbezitters kunnen hun viervoeter eenvoudig aanmelden via internet: www.almere.nl/belastingen of telefonisch: (036) 539 98 80. Na betaling wordt de hondenpenning toegestuurd.