Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2004-393    |
|                      |Arnhem|15 september  |
|                      |,   |2004      |
MINISTER VEERMAN ONDER INDRUK ONTWIKKELINGEN VELUWE

Minister Veerman sprak na afloop van zijn informele werkbezoek aan de Veluwe zijn waardering uit over de inspanningen die tot nu toe verricht zijn om de grote en bijzondere waarden van de Veluwe verder te ontwikkelen;'Ik heb fantastische dingen gezien'. De provincie werkt reeds enkele jaren met verschillende partijen, waaronder het Rijk, op basis van het beleidsprogramma Veluwe 2010 samen aan projecten die de bijzondere kwaliteiten van de Veluwe versterken. De minister heeft een aantal projecten bezocht.

In zijn welkomstwoord sprak Gelders gedeputeerde voor het Landelijk Gebied Harry Keereweer de minister vooral aan op blijvende betrokkenheid van het ministerie van LNV bij Veluwe 2010 en de Reconstructie. Keereweer ziet dat onder meer tot uiting komen in de bemiddelende rol van LNV richting derden (andere departementen, de EU), maar ook in het verkennen van benodigde beleidsruimte en de ontwikkeling van adequate beleidsinstrumenten. Tijdens een avontuurlijke tocht door het Veluws landschap, onder leiding van Keereweer, bezocht het gezelschap onder andere vliegbasis Deelen in het kader van de toekomst van militaire complexen, en het Deelerwoud, waar gestreefd wordt naar een grote eenheid natuur. Ook werd het onlangs aangekochte complex Radio Kootwijk bekeken. De problematiek van de Agrarische Enclave, waar cultuur en natuur enerzijds en de kalverhouderij anderzijds onderwerp van de Reconstructieplannen zijn, kwam ook onder de aandacht. De aankoop van recreatiecomplex landgoed Stakenberg werd als aansprekend voorbeeld van het Krimp en Groei beleid (van recreatiebedrijven op de Veluwe) bezocht. Keereweer benadrukte tijdens de rondgang dat er in de zes jaar die er met Veluwe 2010 nog te gaan zijn, ondanks de inmiddels behaalde sucessen, nog veel moet gebeuren, waarvoor ieders inspanning noodzakelijk blijft.

Veerman benadrukte het spanningsveld tussen investeren in natuur en het inzetten van geld op andere beleidsterreinen. Hij vindt het zijn plicht om de belangen van natuur zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast sluit hij zijn ogen niet voor de mogelijke negatieve effecten die landbouw op de Veluwe kan oproepen. 'Maar', aldus Veerman, 'als we echt willen is ook daarvoor een oplossing te vinden.' Samenwerking tussen alle sectoren is in zijn ogen de beste manier om problemen op te lossen. De minister zegde toe om samen met zijn collega van Defensie, in samenspraak met de provincie, een oplossing te zoeken voor de Kop van Deelen. De provincie kan rekenen op zijn onvoorwaardelijke steun ten aanzien van de Veluwe.