Gemeente Haarlem


15 september 2004
sector Stedelijke Ontwikkeling
Heleen van Loenen, communicatieadviseur
023-5113580
h.loenen@haarlem.nl
240/2004
Gemeente Haarlem, het college van burgemeester en wethouders

Persbericht


Datum
Afzender
Informatie bij
Telefoon
E-mail
Nummer

KRAKERS GAAN NIET IN OP AANBOD GEMEENTE.

De krakers van de Raakspanden willen niet ingaan op het aanbod van de gemeente om de gebruikersovereenkomst te tekenen die de gemeente bij tijdelijk leegstaande gebouwen hanteert. Zij wensen niet vast te leggen dat zij de panden zullen verlaten op het moment dat de gemeente ze daadwerkelijk nodig heeft. Dit is een vaste afspraak bij tijdelijk gebruik, die altijd door betrokkenen wordt onderschreven. Vanuit oogpunt van rechtsgelijkheid wil de gemeente hier niet van afwijken
De reden voor het daadwerkelijk gebruik door de gemeente kan geen onderdeel van een contract met de krakers zijn. Hierover heeft de gemeenteraad beslissingen genomen.
De rechter had de gemeente opgeroepen tot overleg. De gemeente is daarop ingegaan doch moet vaststellen dat de krakers onmogelijke eisen stellen. De rechter zal op 16 september 2004 een uitspraak doen.


---- --