Provincie Overijssel

Helicoptervlucht leidt tot 20 onderzoeken

Het grondgebied van de gemeente Zwolle is gisteren vanuit de lucht aan een nauwkeurige milieu-inspectie onderworpen. Een helicopter uitgerust met een videocamera speurde naar illegale zaken op 44 vooraf geselecteerde locaties. Daarvan worden er 20 nader onderzocht. Het gaat dan om mest, autowrakken, autobanden, puin en ander afval (in alle gevallen de opslag), zomerhuisjes, garagebedrijven en uitbreidingen van bedrijfspanden. Waarschijnlijk zijn deze zaken niet in overeenstemming met de vergunning of ontbreekt deze zelfs.

De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, de politie regio IJsselland, het waterschap Groot Salland en de KLPD namen deel aan de helicoptervlucht. Samen met een waarnemer van de politie bevloog de KLPD het afgebakende gebied. Een grondstation van de KLPD stuurde de opnames live door naar het provinciehuis. Daar keken de toezichthouders van de deelnemende instanties op een scherm mee naar de beelden vanuit de helicopter. Het voordeel van deze aanpak is dat er in korte tijd een groot gebied in kaart wordt gebracht. Het bezoeken van 44 locaties is nu in ongeveer 3 uur gebeurd, terwijl het anders dagen zou kosten.

'Teleheli' is één van de projecten die voortvloeien uit de bestuursovereenkomst 'Samenwerking milieuhandhaving Overijssel' van 22 juni 1999. Hierin hebben de gemeenten, provincie, waterschappen, politie, Openbaar Ministerie, en rijksinspecties afspraken gemaakt om de handhavingssamenwerking te verbeteren. Het Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg Overijssel is initiatiefnemer en eindverantwoordelijke voor de bestuursovereenkomst.

Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl © 2004 Provincie Overijssel