Provincie Overijssel

Hardenberg pakt handschoen op met masterplan bedrijventerreinen

De gemeente Hardenberg start met de aanpak van het oude bedrijventerrein Bruchterweg, Nieuwe Haven en het terrein Diamant. Hiervoor wordt een masterplan opgesteld waarvoor de provincie Overijssel een subsidie van EUR 29.700,- beschikbaar stelt. De herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen heeft hoge prioriteit binnen het economische beleid van de provincie Overijssel.

Hardenberg is een van de eerste gemeenten die het convenant voor het masterplan ondertekende. Dat gebeurde gisteren tijdens een bijeenkomst, waar gedeputeerde mevrouw Abbenhues (Economie en Innovatie) ook de subsidie overhandigde aan burgemeester Meulman.

Uit onderzoek van de provincie Overijssel naar bestaande bedrijventerreinen (STEC-rapport) in Overijssel blijkt dat eenderde verouderd is. De voornaamste verouderingsaspecten zijn slechte bereikbaarheid, geluidsoverlast, leegstand en parkeerproblemen. Door subsidies te verlenen, gemeenten en andere partijen te ondersteunen kan de provincie helpen bij het herstructureren van bedrijventerreinen.

De gemeente Hardenberg, de Industriële Kring Hardenberg, de Kamer van Koophandel, de ondernemers en de provincie Overijssel werken samen aan het ontwikkelen van het masterplan. Samen bekijken welke kansen en problemen er zijn om de bestaande bedrijventerreinen in toekomst beter te laten functioneren.

Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl

© 2004 Provincie Overijssel