Ingezonden persbericht


Persbericht
Rotterdam, 15 september 2004

Handhavingsarrangement Hoekse Lijn succesvol
Reizigers en personeel voelen zich steeds veiliger door gezamenlijke aanpak van NS, spoorwegpolitie en regiopolitie

De samenwerking tussen NS, spoorwegpolitie, regiopolitie, gemeenten en OM om de Hoekse Lijn veiliger te maken, werpt zijn vruchten af. Cijfers van het aantal incidenten vertonen nog steeds een dalende lijn. De betrokken partijen beschouwen dit als een stimulans om ook in de toekomst de handen ineen te blijven staan.

Resultaten
De dalende tendens van het aantal incidenten, die zich al sinds het begin van de samenwerking aftekent, zet zich voort. Vanaf 1 januari is het aantal agressiegevallen, waarvoor assistentie van de politie nodig was met 17% gedaald. Het huidige aantal meldingen benadert nu een voor het OV in de Randstad 'normaal' niveau. Mede dankzij de continue inzet van extra controleploegen en politie, is er sprake van een stijgend veiligheidsgevoel bij zowel reiziger als personeel. Er is dus alle reden om tevreden te zijn over het inmiddels bereikte resultaat en meer dan voldoende aanleiding om de gezamenlijke aanpak voort te zetten.

Handhavingsarrangement
De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, de deelgemeente Hoek van Holland, de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, de Spoorwegpolitie, het Openbaar Ministerie en NS hebben op 4 december 2003 een handhavingsarrangement ondertekend voor de samenwerking op het gebied van veiligheid op en langs de Hoekse Lijn. Die samenwerking had ruim daarvoor al praktisch gestalte gekregen, maar werd door de ondertekening van het arrangement, verder geformaliseerd. Er staan concrete afspraken in over de aanpak van onder andere agressie en overlast op en langs de Hoekse Lijn. Op basis van het handhavingsarrangement wordt jaarlijks door de betrokken partijen een uitvoeringsplan opgesteld met inzet, doelen en concrete acties voor het komend jaar.

Het doel is om door een nauwe samenwerking op effectieve wijze geweld, overlast en ongewenst gedrag te voorkomen en het gevoel van veiligheid van reizigers, personeel en bewoners op en rond de Hoekse Lijn te vergroten.

|Noot aan| |

Ingezonden persbericht