Nieuw-Vlaamse Alliantie


Vlamingen in Brussel geen pasmunt (15/09/04)

Opnieuw wordt een losse flodder geschoten inzake de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Hierbij zou het Brussels Gewest als pasmunt functioneren. Zo zou het gewest mogen rekenen op een herfinanciering van 2 miljard euro én wordt er gedacht aan een versoepeling van de taalwetgeving. Het personeel zou niet langer tweetalig moeten zijn, maar de dienstverlening zou tweetalig zijn volgens het percentage van Nederlandstalige cliënten in de overheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De N-VA Brussel kan deze koehandel onmogelijk aanvaarden. Het Arbitragehof heeft zich reeds uitgesproken voor een splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De ongrondwettigheid moet weggewerkt worden Punt uit !

De Brusselse Vlamingen mogen niet als pasmunt dienen. De N-VA Brussel wil dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een correcte tweetalige dienstverlening wordt aangeboden. Vlamingen betalen even veel belastinggeld en hebben dan ook recht op een gelijk aanbod van dienstverlening door de overheid. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een tweetalig gewest, waarbij de taalgroepen op gelijke wijze moeten worden behandeld. Het versoepelen van de taalwet in Brussel zal meebrengen dat de dienstverlening in het Nederlands wordt verminderd door de aanwerving van ééntalige (de facto) Franstaligen. Hierdoor worden de belangen van de Nederlandstaligen in Brussel geschonden.

De N-VA blijft voorstander van het verder uitwerken van taalopleidingen voor ambtenaren en het uitbreiden van het systeem van taalcheques. Bovendien draagt het onderwijs een belangrijke verantwoordelijkheid in Brussel. Zo stelt de N-VA Brussel voor om in het Brussels onderwijs een systeem van taalbrevet in te voeren op het einde van de humaniora. Geslaagden voor het taalbrevet kunnen dan een officieel tweetaligheidattest verkrijgen.
Enkel op die wijze kan werk worden gemaakt van een tweetalige hoofdstad.

Auteur:
N-VA Brussel
Karl Vanlouwe, arrondissementeel voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Karl Vanlouwe
Telefoon: 0475/77.61.52
E-post: karl.vanlouwe@n-va.be
Url: www.n-va.be