Gemeente Helmond


---

Voorontwerp Algemeen Structuur Plan Helmond gereed

Eerste stap in vaststelling contouren ruimtelijke ontwikkeling tot 2030
Het Voorontwerp Algemeen Structuur Plan van de gemeente Helmond is klaar. Dit is een tussentijdse rapportage waarin de contouren zijn weergegeven voor de ruimtelijke ontwikkeling van Helmond voor de komende 25 jaar. Na uitwerking tot een definitief plan (in het komend half jaar) en goedkeuring door de raad zal het plan gaan dienen als algemene leidraad voor ruimtelijke plannen in Helmond in de komende jaren. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructurerings- en vitaliseringsplannen voor bestaande wijken, realiseren van stedelijke voorzieningen, wegenaanleg en groenvoorzieningen.

Het Voorontwerp Algemeen Structuur Plan is in opdracht van het gemeentebestuur opgesteld en gaat straks het Algemeen Structuur Plan van 1991 vervangen. In het structuurplan zijn alle voorziene ontwikkelingen en beleid op demografisch, economisch en sociaal gebied vertaald naar ruimtelijke richtlijnen. Tevens zijn er de uitgangspunten van regionaal en landelijk beleid, zoals het Regionale structuurplan, in meegenomen en uitgewerkt voor het Helmondse grondgebied. In de voorbereiding is een adviesgroep met externe deskundigen uit de Helmondse samenleving geraadpleegd.

Richtlijnen
Om een beeld te krijgen van het voorontwerp staat hieronder een aantal belangrijke voorgestelde ontwikkelrichtingen op hoofdlijn beschreven:
* Helmond wil zich na afronding van Brandevoort qua huizenbouw ontwikkelen naar het zuiden (richting Lungendonk) en dit gebied aanhaken aan de bestaande stad.

* Voor vestiging van bedrijven worden nieuwe bedrijventerreinen in Diesdonk (aansluitend op de A-67) en Scheepstal (in het noorden) voorgesteld.

* Helmond gaat zich richten op kwaliteitsverbetering van bestaande wijken en uitbreiding van stedelijke voorzieningen.
* Helmond gaat zich inzetten voor behoud en kwaliteitsverbetering van grote en robuuste groenstructuren.

Het voorontwerp is toegelicht in de raadscommissie Ruimtelijk Fysiek van 14 september.

---

| |