Gemeente Capelle a/d IJssel

Eerste stapjes gezet voor gezamenlijke planvorming centrum Capelle

Welke mogelijkheden zijn er om het centrum van Capelle aan den IJssel te verbeteren? Wat zijn de sterke en minder sterke punten van dit gebied? Hoe worden het Stadsplein, de omgeving van het gemeentehuis en winkelcentrum De Koperwiek een mooi geheel met meer uitstraling en allure, waar Capellenaren graag winkelen en verblijven?

Allemaal vragen waarover de gemeente van gedachten wisselde met woningbouwcorporatie ComWonen, Van der Vorm (eigenaar van het zuidelijk deel van De Koperwiek), Rodamco (eigenaar van het noordelijk deel), Ahold Vastgoed, Rabobank, winkeliers en verzorgingshuis de Vijverhof. Stuk voor stuk partijen in het centrum met eigen ideeën, wensen en plannen om hun eigendom te verbeteren. Als je de krachten bundelt, je plannen op elkaar af kunt stemmen en gezamenlijk aan de slag gaat, dan bereik je nog veel meer.

Reden voor wethouder Jan de Jong om bovengenoemde partijen uit te nodigen voor een drietal workshops. Doel van deze workshops was in kaart te brengen welke wensen er leefden voor de ontwikkeling van een sterker stadshart en te zoeken naar draagvlak om gezamenlijk het centrum aan te pakken. Stap 1 bestond uit een inventarisatie van de plannen en de wensen van de
verschillende partijen voor het gebied. Stap 2 was te onderzoeken of het mogelijk was gezamenlijk de plannen uit te werken en te realiseren.

Verschillende voorstellen passeerden de revue. Zoals bijvoorbeeld waar de uitbreiding van het centrum zou moeten plaatsvinden, in het noorden of het zuiden; hoe moet worden omgegaan met het parkeren en de ontsluiting van het centrum; hoe - buiten het winkelcentrum De Koperwiek - het centrum ook een echt stadshart van Capelle kan worden en de invulling van het Stadsplein.

Concrete plannen zijn er nog niet. Afspraken ook niet. Er gaat op termijn iets gebeuren met het stadshart en er is draagvlak dat gezamenlijk te doen. Daartoe zijn met de workshops de eerste voorzichtige stapjes gezet. Alle partijen willen de handen uit de mouwen steken. Zodra de volgende stap wordt gezet, kunnen we meer zeggen over de wijze waarop de bewoners van Capelle aan den IJssel worden geraadpleegd. Dit is niet een-twee-drie gerealiseerd. Daar gaat nog wel wat tijd overheen. U wordt op de hoogte gehouden.