Gemeente Westerveld

15-9-2004
College presenteert programmabegroting 2005

De nieuwe programmabegroting voor de gemeente voor 2005 is uit. Op 15 september presenteert het college de programmabegroting aan de pers. Vanaf die dag vindt u de programmabegroting ook op de website. Als u wilt reageren op de begroting, dan kan dat op verschillende manieren. De vaste raadscommissie belegt op dinsdag 5 oktober een openbare bijeenkomst (hoorzitting) waar iedereen kan komen die wil reageren op de programmabegroting. De hoorzitting is in de raadzaal en begint om 20.00 uur. Als u wilt reageren, geef dat dan van tevoren aan bij de raadsgriffier van de gemeente, de heer Simon Ronda, tel. 349 350, e-mail s.ronda@gemeentewesterveld.nl.

De openbare behandeling van de begroting door de gemeenteraad is op donderdag 11 november. Dan kunt u gebruik maken van het formele inspreekrecht. Daarom begint de vergade ringopdiedagalom19.00uur (i.p.v. 20.00 uur). De raadsvergadering wordt gehouden in de raadzaal. Als u wilt inspreken, geef dat dan ook van tevoren aan bij de raadsgriffier.

U kunt de programmabegroting downloaden onderaan deze pagina.
---

documenten
Programmabegroting 2005