Gemeente Den Haag

september 2004
Winkelcentrum Leyweg ontvangt Keurmer Veilig Ondernemen (14 september)

De projectgroep Veilig Ondernemen van het winkelcentrum Leyweg krijgt op donderdag 16 september 2004 het certificaat Veilig Ondernemen overhandigd. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) geeft aan dat betrokken partijen (zoals ondernemers, gemeente, brandweer en politie) samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid in het winkelgebied te vergroten. Bij de uitreiking zal ook wethouder Van Woensel (Economie & Personeel) aanwezig zijn.

Den Haag is in oktober 2002 gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ondernemers, brandweer, gemeente en het vervoersbedrijf HTM hebben de handen ineengeslagen om criminaliteit en overlast aan te pakken. Het winkelgebied aan de Grote Marktstraat en het bedrijventerrein Forepark kregen al eerder het KVO toegekend.

De KVO methode
Het KVO voor winkelgebieden biedt landelijk een gestructureerde manier om de samenwerking tussen ondernemers, politie, gemeente, beheerders van winkelcentra en andere relevante partijen tot stand te brengen. Het is een integraal model om samen met partners locaties te analyseren op veiligheidsrisico's en voorstellen te doen voor maatregelen die de veiligheid verhogen. De methode richt zich op uitvoering, beheer en monitoring. Voor het verkrijgen van het certificaat moeten een aantal stappen doorlopen zijn zoals een nulmeting, een samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak.

Afspraken Detailhandel en Overheid
De projecten zijn een direct gevolg van afspraken die begin 2003 zijn gemaakt door het PlatformDetailhandel.nl en de ministeries van EZ, Justitie en Binnenlandse Zaken, waarbij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) een coördinerende rol heeft. In 2003 zijn in Nederland 10 projecten gestart. In 2004 komen hier maar liefst 50 projecten bij. Het KVO is daarbij een belangrijk speerpunt in het integrale veiligheidsplan van de gemeente Den Haag en in het Binnenstadsplan 2000-2010; "Binnenstad Buitengewoon".