Gemeente Den Haag

september 2004
Nieuw evenementenbeleid Den Haag (14 september)

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op voorstel van wethouder Stolte een evenementennota vastgesteld. Den Haag krijgt hiermee een nieuw evenementenbeleid, dat is vastgelegd in de Evenementenvisie Den Haag 2004-2009.
Doel van deze visie is om door middel van evenementen de stad nog beter op de kaart te zetten, meer aantrekkelijk te maken voor bewoners en potentiële bewoners en bezoekers naar de stad te trekken. Hiermee bouwt Den Haag verder aan zijn status als evenementenstad. Dit jaar werd Den Haag tijdens een landelijke verkiezing , uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar.
Belangrijk in de nieuwe beleidsvisie is dat evenementen passen in het city marketingbeleid en een bijdrage leveren aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken, recreëren en studeren in Den Haag. Voorts moeten evenementen meer aansluiten op het profiel van de stad. Het gaat daarbij om de thema`s "Groene stad aan zee" ; "Stad van recht, vrede en veiligheid "en "Koninklijke stad".

Bij het nieuwe evenementenbeleid zullen evenementen moeten bijdragen aan een positieve uitstraling van Den Haag als hoogwaardige en aantrekkelijke stad en publiciteit voor de stad moeten genereren. Voorkeur wordt gegeven aan evenementen, die het internationaal karakter van Den Haag versterken. Voorts dient een evenement zo te worden opgezet, dat een breed publiek wordt geworven dat meerdere dagen in Den Haag verblijft.
Ook dienen er mogelijkheden te zijn voor actieve en passieve participatie van Haagse burgers en bezoekers. Tot slot is er bij het nieuwe beleid een sterke voorkeur voor vernieuwende evenementen.

In de nieuwe evenementenvisie wordt een subsidiebeleid voorgesteld, waarbij organisatoren een subsidietoezegging voor drie jaar ontvangen. Scheveningen en de Haagse binnenstad zijn de voorkeurslocaties voor grote evenementen. Bij keuze van locaties voor evenementen zullen meewegen
de verkeersontsluiting, de mogelijkheden voor beveiliging en het geluidsniveau. Ook zal worden gekeken naar mogelijkheden voor het aanbrengen van vaste voorzieningen als krachtstroomaansluiting en vaste grondpotten voor vlaggen-masten.

Den Haag Marketing en Events krijgt bij het nieuwe beleid als taak de gemeente te adviseren over evenementen en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Tevens zal Den Haag Marketing een Kenniscentrum evenementen opzetten, waarbij nauw zal worden samengewerkt met de evenementensector. Bij de feitelijke besluitvorming over subsidies voor evenementen zullen burgemeester en wethouders zich laten adviseren door een nog in te stellen onafhankelijke commissie.