Gemeente Den Haag

september 2004
Sport- en welzijnsvoorziening wordt vernoemd naar oud wethouder Piet Vink (14 september)

De nieuwe gemeentelijke sport- en welzijnsvoorziening in Ypenburg wordt vernoemd naar de in 2002 overleden Piet Vink, oud wethouder voor onder meer sport en welzijn in Den Haag en ere-burger van deze stad. Het College van burgemeester en wethouders heeft vandaag een voorstel van wethouder sport Wilbert Stolte overgenomen om deze nieuwe accommodatie 'Centrum Piet Vink' te noemen.

Piet Vink nam in 1964 plaats in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. Van 1970 tot en met 1986 was hij voor deze partij wethouder. In deze periode beheerde hij de portefeuilles Jeugd, Sport en Recreatie, met tussentijds ook de portefeuilles Kunstzaken en Kabeltelevisie, Wijkaangelegenheden, Personeelszaken en Volkshuisvesting. Vanaf 1978 was hij tevens loco-burgemeester. Wethouder Vink heeft zich bijzonder ingezet voor de sport en het welzijnswerk in Den Haag. Onder zijn leiding is onder meer schaatscentrum De Uithof tot stand gekomen en de fusie van de profvoetbalclubs ADO en Holland Sport. Onder zijn verantwoordelijkheid ontstonden ook talrijke nieuwe accommodaties voor de binnen- en buitensport, buurthuizen en jongerencentra. Piet Vink heeft een belangrijke aanzet gegeven om beleid voor sport, recreatie en jeugd in samenhang te ontwikkelen.
Na zijn politieke loopbaan, waarvoor hij in 1986 tot ereburger van Den Haag is uigeroepen, bekleedde hij vele bestuursfuncties.

De accommodatie in Ypenburg omvat een nieuwe sporthal en een multifunctioneel welzijnscentrum. Het gebouw ligt aan de Plesmanstraat 217 en is op 16 augustus in gebruik genomen. De datum van de officiële opening zal op korte termijn bekend worden gemaakt.

Het naar Piet Vink vernoemen van deze accommodatie is volgens het College van B&W een passende manier om de betekenis van de oud-wethouder voor de stad blijvend in ere te houden.