CNV BEDRIJVENBOND

CNV : TLN legt bom onder nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer

CNV Beroepsgoederenvervoer hecht aan naleving oude cao

De werkgeversorganisatie TLN in het beroepsgoederenvervoer heeft verbazing en boosheid gewekt bij vakbond CNV Beroepsgoederenvervoer door een bom te leggen onder het in april behaalde onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao. Onderhandelaar Arjan Huizinga van de bond stelt dat hierdoor vooralsnog de oude cao blijft gelden waardoor sommige werkgevers tegelijkertijd incorrect bezig zijn.

Het geschil ligt in de uitwerking van een tweetal artikelen in het onderhandelingsakkoord, de beloning van uitzendkrachten en de beloning van chauffeurs op dubbelbemande ritten.
Huizinga: 'Tijdens de onderhandelingen is nimmer gesproken over wijzigingen met betrekking tot uitzendkrachten. TLN wil dit nu slechts het begrip 'vakkracht' van toepassing laten zijn op drie van de acht loonschalen. In de andere schalen willen de werkgevers terugvallen op de goedkopere cao voor uitzendkrachten. Dat kan dus echt niet.' Ten aanzien van de dubbelbemande ritten hebben sommige werkgevers de chauffeurs inmiddels een salaris toebedeeld dat uitkomt op 85 procent van het oude loon. Huizinga: 'In de onderhandelingen is bepaald dat werkgevers en vakbonden samen zouden bepalen waar de uiteindelijke beloning op zou uitkomen. Uitgangspunt was 'ergens tussen de 85 en 100 procent'. Me dunkt, wij hebben als vakbond ons van onze redelijke kant laten zien op dit thema.
Maar gesprekken over die nadere invulling zijn er vervolgens nog niet geweest. Dientengevolge ligt er dus ook nog geen cao-akkoord. Dat maakt dat werkgevers, die nu reeds aan het korten zijn geslagen, in feite incorrect handelen. Er is immers helemaal geen akkoord, laat staan dat je er nu al naar mag handelen.'
Omdat er nog steeds geen akkoord is, staan alle andere afspraken nu ook onder druk. Waaronder de afgesproken eenmalige uitkering in december. Huizinga: 'TLN geeft nu zijn eigen incorrecte uitleg aan het onderhandelaarsakkoord. Dat is fout en bovendien te vroeg. We hebben nog niks. Laat staan een cao die we algemeen verbindend kunnen laten verklaren door de minister waardoor de gehele bedrijfstak weet waar zij aan toe is.'

Voor nadere informatie
Arjan Huizinga (onderhandelaar): 030 - 6 348 212 / 06 - 51 60 20 32 Wouter de Jong (persvoorlichter): 030 - 6 348 243 / 06 - 53 19 22 66

15 sep 04 17:09