Bedrijfsfonds voor de Pers

Nedsom ontvangt subsidie

15-sep-04

Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een subsidie van ¤ 47.520,- beschikbaar te stellen aan de stichting Nedsom voor het gelijknamige internet-informatieproduct.

Nedsom is volgens de aanvrager het enige portal dat zich richt op de Somalisch-Nederlandse gemeenschap. Het is o.a bedoeld om de zelfbewustzijn van de Somalische gemeenschap te versterken. Daarnaast is het portal bedoeld om Nederlanders, overheden en instellingen over de Somalische cultuur en gemeenschap te informeren. Om de doelgroepen nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft de stichting Nedsom het plan opgevat om samen met en onder begeleiding van Bureau Medelanders de portal te professionaliseren en er een hoogwaardig journalistiek magazine van te maken. Het magazine zal in nauwe samenwerking met de Somalische gemeenschap gemaakt worden. Het project heeft een duur van anderhalf jaar en de totale subsidiabele projectkosten bedragen ¤ 118.000,-. Het Bedrijfsfonds heeft besloten 40% daarvan als subsidie beschikbaar te stellen, te weten ¤ 47.520,-. In het resterende deel van de projectkosten ter hoogte van ¤ 70.480,- zal de uitgever aantoonbaar zelf dienen te voorzien. Het besluit de aanvraag toe te wijzen is gebaseerd op artikel 2 van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten dat het Bedrijfsfonds de mogelijkheid geeft steun te verlenen aan projecten gericht op de totstandkoming en verspreiding van journalistieke informatieproducten via het internet. De belangrijkste overweging om de aanvraag te honoreren betreft de vernieuwende aspecten van de site. Nedsom is de enige portal is die Nederlanders, overheden en instellingen over de Somalische cultuur en gemeenschap informeert. Deze portal zal worden omgesmeed tot een hoogwaardig journalistiek magazine dat zal moeten amuseren, informeren en tot nadenken moeten aanzetten over maatschappelijke kwesties en sociale verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving. Verder zal het educatief en informatief zijn richting de Nederlandse doelgroep.Het informatieproduct wijkt daarmee naar inhoud en strekking zodanig af van andere journalistieke informatieproducten, dat de verscheidenheid van informatie en opinievorming wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage levert aan de journalistieke informatievoorziening via het internet.