Bedrijfsfonds voor de Pers

Bedrijfsfonds steunt onderzoek VVOJ

15-sep-04

Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van maximaal ¤ 38.300 beschikbaar te stellen aan de Vereniging van OnderzoeksJournalisten voor onderzoek in het kader van een door de vereniging in 2005 te organiseren internationale conferentie over onderzoeksjournalistiek. Deze conferentie is bedoeld om journalisten in de gelegenheid te stellen tot het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van journalistiek onderzoek met buitenlandse collega's om daarmee de internationale component van berichtgeving te verbeteren.

Het onderzoek Investigative Journalism in Europe is bedoeld om goede onderwerpen en sprekers voor de conferentie te vinden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de deelnemers. Daarnaast is het bedoeld om een overzicht te krijgen van onderzoeksjournalisten en onderzoeksjournalistiek (projecten en beroepspraktijk) in Europa. De resultaten zullen niet alleen worden gebruikt voor de conferentie, maar ook voor een internetsite en een boek. Het onderzoek zal maximaal 34 landen beslaan, afhankelijk van de beschikbare financiering. Het Bedrijfsfonds is gevraagd een deel van het onderzoek in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te financieren. Naar de mening van het Bedrijfsfonds komt het onderzoek waarvoor de steun is gevraagd de bedrijfstak als geheel ten goede en past dit ook binnen de doelstellingen van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Onderzoeksjournalistiek is bij uitstek een drager van persverscheidenheid. Media onderscheiden zich van elkaar door hun eigen agendakeuze, selecties en benaderingen. Deze komen vooral tot uitdrukking in onderzoeksjournalistiek. Door een betere inbedding van onderzoeksjournalistiek in de journalistieke cultuur op redacties kan die pluriformiteit worden versterkt, juist in een tijd van verder afnemend aantal titels.