Gemeente Dordrecht


---

College kan voortaan snel zelf beslissen over markt

Vincent Brinkhof
Wanneer een marktdag op een feestdag valt (de zaterdagmarkt uitgezonderd), kan het college van burgemeester en wethouders beslissen of de markt al dan niet met een dag wordt vervroegd. Inwoners hebben dan de gelegenheid om een dag voor de feestdag nog verse marktproducten in huis te halen. Deze regeling bestond al, maar is nu formeel, schriftelijk vastgelegd. Naast dit besluit heeft het college ook de nieuwe marktverordening goedgekeurd, die is geactualiseerd en aangepast aan de Wet dualisering gemeentebestuur.

Dualisering
Een aantal bevoegdheden over de markten in Dordrecht zijn door de wet dualisering gemeentebestuur doorgeschoven van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en wethouders. Nieuw is bijvoorbeeld dat het college voortaan beslist over de locatie van de markt en het instellen van de marktcommissie. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met de Algemene Plaatselijke Verordening, omdat de bepalingen uit deze verordening eveneens van toepassing op de markt kunnen zijn..

Procedure
De nieuwe verordening is in samenspraak met de marktcommissie, waarin de marktondernemers zijn vertegenwoordigd, opgesteld. Op 21 september krijgt ook de adviesraad detailhandel nog gelegenheid op de verordening te reageren. Daarna zal het college het voornemen voorleggen aan de raad.