Gemeente Rotterdam

Nr.114
15 september 2004 .

Warmte van industrie naar stad: Rotterdam neemt de aftrap

In Hoogvliet legde wethouder Wim van Sluis (Haven, Economie, Werkgelegenheid en Milieu) vandaag symbolisch het eerste stuk buis van het toekomstige warmtenetwerk tussen haven en stad. Hiermee is de start gemaakt van de benutting van industriewarmte voor verwarming van woningen, bedrijven en tuinbouwkassen.

Samen met energiebedrijf Nuon, woningcorporaties Woonbron Maasoevers en Vestia bouwt de gemeente Rotterdam in de komende jaren het warmtenetwerk. Het gaat om 4500 woningen in Hoogvliet die warmte gaan ontvangen van bedrijven uit het haven- en industrieel complex zoals AVR en Shell. Op dit moment wordt het eerste deel van het warmtenetwerk in Hoogvliet gerealiseerd. In oktober dit jaar worden naar verwachting de eerste woningen op het warmtenet aangesloten. De warmte komt dan nog uit tijdelijke ketels. De activiteiten in Hoogvliet zijn een eerste demonstratieproject van wat partijen in de toekomst willen bereiken; de oprichting van een Warmtebedrijf dat industriewarmte levert aan energiebedrijven voor distributie naar woningen, bedrijven en op termijn glastuinbouw.

De voordelen van de 'warme band' tussen haven en stad zijn talrijk. Een Warmtebedrijf biedt de mogelijkheid om warmte afkomstig van bijvoorbeeld raffinaderijen en elektriciteitscentrales een nuttige bestemming te geven. Dit is niet alleen gunstiger voor het milieu maar het maakt het voor de industrie ook mogelijk om efficiënter en duurzamer te produceren. Omwonenden krijgen een verwarming zonder onderhoud, risico's en ruimteverlies in huis die niet duurder is dan een eigen cv-installatie. Bovendien wordt door de oprichting van een Warmtebedrijf de warmtelevering minder afhankelijk van prijsschommelingen op de energiemarkt en worden de leveringsrisico's door middel van een netwerk van aanbieders gespreid.

In de komende maanden zal in gezamenlijkheid een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan voor de oprichting van een Warmtebedrijf. Dit zal in juni 2005 leiden tot een go/no go besluit. Hiertoe is vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend door de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Shell Nederland Raffinaderij, AVR, Nuon, Eneco en E.ON.

noot voor de redactie/