Novem

15-09-2004
Mogelijke locaties voor offshore windenergie op de kaart

De beperkte beschikbaarheid aan goede locaties op land heeft geleid tot een groeiende interesse voor plaatsing van windparken op zee. De aanwezige ruimte gecombineerd met het gunstige windaanbod betekent een enorm potentieel.
Op het Nederlandse deel van de Noordzee is voldoende ruimte voor 6000 MW aan windvermogen.

Partijen die windparken willen bouwen moeten rekening houden met gebieden waar windparken niet kunnen of mogen staan. Het gaat hier dan om andere activiteiten op de Noordzee, zoals militaire gebieden, scheepvaart routes, baggerstortplaatsen, zoekgebieden beton en metselzand en kabelroutes. Deze activiteiten zijn vastgelegd in kaarten met behulp van een Geografisch Informatie Systeem (GIS).